23/07/2024

Terms and Conditions

Terms and Conditions คือ ข้อบังคับ และเงื่อนไขของการใช้บริการที่เว็บไซต์ ufabetuniversem7.com สิ่งสำคัญในการเข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ซึ่งท่านต้องทำความเข้าใจ และต้องยอมรับทำตามเงื่อนไข ในการเข้ามาใช้บริการ เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดเกิดขึ้น รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

Terms and Conditions

ข้อบังคับ และเงื่อนไขการใช้บริการที่เว็บไซต์

 1. ประสบการณ์ผู้ใช้ : การเข้าใช้บริการกับทางเว็บ ผู้ใช้บริการต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และการสมัครสมาชิกจะต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนทุกอย่าง และเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการกับผู้ใช้ ที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับทุกกรณี
 2. การติดต่อ : หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับ และเงื่อนไขนี้ ติดต่อเราได้ที่ contact@ufabetuniversem7.com
 3. ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ : ufabetuniversem7.com จะไม่มีการรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย ในการใช้บริการ และการปฏิเสธความรับผิดชอบ ทางเว็บไซต์จะปฏิเสธความผิดชอบ จากการใช้บริการของเราเช่นกัน
 4. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : การเข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์ ufabetuniversem7.com ถือเป็นการยอมรับข้อบังคับ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 5. การละเมิดข้อตกลง : หากคุณละเมิดข้อตกลงนี้ เราขอดำเนินการตามกฎหมายทุกกรณี
 6. การใช้งาน : คุณต้องใช้บริการของเราตามกฎ และข้อบังคับที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการทำการธุรกรรม หรือการทำรายการใด ๆ
 7. ข้อตกลงทางกฎหมาย : ข้อบังคับเงื่อนไขนี้จะถูกควบคุม และตีความตามกฎหมาย เมื่อเกิดการขัดแย้งขึ้น จะมีการถูกไต่สวนตามกฎหมายต่อไป
 8. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ทางเว็บไซต์ ufabetuniversem7.com มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ  โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. การยกเลิกสมาชิก : เราสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิก หากคุณละเมิดข้อบังคับ และเงื่อนไขที่กำหนดทุกกรณี
 10. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ufabetuniversem7.com คุณไม่สามารถนำไปใช้ หรือดัดแปลงได้โดยไม่ได้รับอนุญาต
 11. ข้อมูลส่วนบุคคล : เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณเป็นส่วนตัว และเราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนของคุณกับบุคคลอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ